Tedavilerimize Göz Atın!

Tedavilerimize Göz Atın!

Meme Rekonstrüksiyonu (Onarımı) Hangi Hasta Gruplarına Yapılır?

Meme kanseri tanısı alan tüm kadınlar, ister erken evre ister geç evre ister radyoterapi / kemoterapi görmüş olsun, meme rekonstrüksiyonu için adaydır. Sadece tıbbi olarak ameliyat olmasını engelleyecek bir durumu olan hastalar istisna tutulabilir.

Meme Onarımı Ne Zaman Yapılır, Zamanlamayı Hangi Faktörler Etkiler?

Meme onarımı meme kanseri ameliyatıyla eş zamanlı olarak (akut) veya radyoterapi ve kemoterapi süreci bittikten sonra geç dönemde (kronik) yapılır.

Meme Rekonstrüksiyonu (Onarımı) Yöntemleri Nelerdir?

Bu ameliyatlarda temel olarak 2 seçenek ile meme yapmak mümkündür. Birincisi hastanın kendi dokularını kullanarak (karın, sırt veya kalça bölgesinden), ikincisi implant (silikon protez) kullanarak. İki ameliyatın da kendine göre avantaj ve dezavantajları mevcuttur.